BURAK AMBALAJ A.Ş YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

 • Müşteri beklentilerini eksiksiz karşılamayı temel politika olarak benimsemek, hedeflere ulaşma yolunda etkin ve verimli bir yönetim sistemi uygulamak, sürekli iyileştirme prensibi doğrultusunda gerekli kaynakları etkin kullanmak.
 • İş süreçlerinin analizi ve geliştirilmesi amacıyla iyileştirme faaliyetlerine tüm çalışanların katılmasını sağlayarak bunu çalışanların doğal davranışı haline getirmek,
 • Müşteri taleplerine çözüm üreterek bu taleplere en üst düzeyde uymak,
 • Müşteri ile iletişimin etkin kullanılmasını sağlamak,
 • Üstlenilen ürün ve sorumlulukları iş programına ve teknik şartnamelere uygun olarak bitirerek zamanında teslim etmek,
 • Çağın gerektirdiği modern ve geçerli teknoloji, bilgi ve yönetim sistemlerini kullanmak, bu amaçla gerekli araştırma ve yatırımlardan kaçınmamak,
 • Çalışılan ülkenin yasal düzenlemelerine, zorunlu standartlarına, yürürlükteki iş sağlığı, iş güvenliği yanında çevre ile ilgili kanun ve yönetmeliklerine uymak,
 • Atıkların geri dönüşümüne önem vererek kaynağında ayrıştırılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,
 • Enerji ve doğal kaynakların tüketiminde israfı önlemek,
 • Çalışanların kanunlara, Kalite, İş Sağlığı, İş Güvenliği ile Çevre Yönetim Sistemlerinin yöntem ve ilkelerine uymalarını sağlamak.
 • Atılan her adımda ve alınan tüm kararlarda BURAK AMBALAJ personeli olmanın yüklediği sorumluluk bilinci ile hareket etmek.